Esimerkkilauseita.fi

Esimerkkilauseita kirkolla

Täältä löydät laajan valikoiman esimerkkilauseita sanalle kirkolla tai toisin sanoen lauseita, joiden avulla voit oppia käyttämään kirkolla lauseessa. Sanan käytön oppiminen lauseissa voi olla erittäin hyödyllistä, esimerkiksi silloin, kun on kyse sanan käytön oppimisesta lauseessa, missä kontekstissa sanaa voidaan käyttää sekä sanan todellisen merkityksen oppimisesta "kirkolla".

Kirkolla lauseessa

Täältä löydät useita lauseita, jotka havainnollistavat sanan kirkolla käyttöä lauseessa.


 1. Katolisen kirkolla oli sisäisiäkin ongelmia.


 2. Katolisella kirkolla on noin viisi miljoonaa jäsentä.


 3. Niinpä kirkolla on nykyään tavallaan kaksi julkisivua.


 4. Vuonna 1930 kirkolla oli Suomessa seitsemän seurakuntaa.


 5. Albanian kirkolla oli itsenäinen asema ilmeisesti jo 400-luvun lopussa.


 6. Esimerkiksi Pietarinkirkko korvattiin uudella, entistä suuremmalla kirkolla.


 7. Katolisella kirkolla on yhä maailmanlaajuisesti huomattavaa moraalista valtaa.


 8. Näin ollen kirkolla on Suomen puurakennustaiteen selvittelyssä keskeinen asema.


 9. Myöhäiskeskiajalla kirkolla uskottiin olevan valta vapauttaa ihminen kokonaan synneistä.


 10. Siunaustilaisuuteen Isojoen kirkolla osallistui ennätysmäärä surijoita, noin 25 000 ihmistä.


 11. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityisasema.


 12. Newtonin työskentely oli sikäli helpompaa, koska katolisella kirkolla ei ollut Englannissa enää valtaa.


 13. Vuonna 1992 koptilaisella kirkolla oli Egyptissä yli 9 miljoonaa jäsentä, ja ulkomailla noin 1,2 miljoonaa.


 14. Hänen mukaansa vaikeina aikoina vastuu on ensin yksilöllä itsellään, sitten hänen perheellään ja sitten kirkolla.


 15. Kenraali Gustaf Mannerheimin ensimmäinen päämaja sijaitsi kansalaissodan aikana talvella 1918 Ylihärmän kirkolla.


 16. Keskiajalla suuria esinekokoelmia oli kuninkaallisilla ja kirkolla, joka oli keskiajan merkittävin kulttuurielämän kannattelija.


 17. Kirkkovaltuusto suostui maksamaan puolet kuluista ja uudelleenhautaus Kuhmoisten kirkolla suoritettiin lopulta vuotta myöhemmin.


 18. Nykyajan katolisella kirkolla on useita haasteita, muun muassa sen suhtautuminen vapautuksen teologiaan on herättänyt keskustelua.


 19. Vuonna 2006 julkaistun Kati Niemelän tutkimuksen mukaan yleisin erosyy oli se, ettei kirkolla ollut henkilökohtaisesti riittävää merkitystä.


 20. Vierailijoita kirkolla käy myös vanhaan musiikkiin keskittyvän Sastamala Gregoriana -festivaalin aikana, sillä se on yksi tapahtuman konserttipaikoista.


 21. Keskeisimpiä syitä eroon olivat se, ettei kirkolla ollut eroajalle merkitystä, ettei hän uskonut kirkon opetuksiin eikä kokenut itseään uskonnolliseksi.


 22. Kirkon vastustus johtuikin hänen mielestään ehkä väärästä puoluevalinnasta, sillä hänen mukaansa Suomen ortodoksisella kirkolla on kytkentöjä keskustaan.


 23. Hakapellon hautausmaa on seurakunnan toinen hautausmaa, mutta myös vuodesta 2005 lähtien Naantalin seurakuntaan kuuluvalla Velkuan kirkolla sijaitsee hautausmaa.


 24. Vastaajat kokivat, että kirkolla ei ole heille mitään annettavaa, he eivät ole halukkaita käyttämään kirkon palveluja eivätkä myöskään halua maksaa kirkollisveroa.


 25. Jokaisella saaren kirkolla ja kappelilla on oma pyhimyksensä, jonka kunniaksi järjestetään joko pelkkä messu tai sitten juhla, johon kuuluu juomista ja tanssimista.


 26. Kirkkoneuvosto asetti maaliskuussa 1995 Pyhän Olavin kirkolle rakennustoimikunnan, jonka ajatus talkoista vahvistui sen vierailtua Elimäen kirkolla, jonka katto oli uusittu talkoilla.


 27. Avitus itse asettui teologisissa kiistoissa selvästi katolisen ortodoksian puolelle, josta Rooman ja Konstantinopolin kirkolla oli kohtalaisen yhtenäinen käsitys 500-luvun alkuvuosikymmenillä.


 28. Katolisella kirkolla olisi ehkä ollut mahdollisuus estää uskonpuhdistus, mutta se ei reagoinut Lutherin uusien oppien nostattamaan väittelyyn tarpeeksi ajoissa, eikä Roomassa heti ymmärretty tilanteen vakavuutta.


 29. Säätiö omistaa Parikanniemen lastenkodin Ristiinassa.Liike järjestää vuosittain elokuussa orpokotijuhlat Saaren kirkolla, joihin kuuluvat virrenveisuu, puheenvuorot, raamattutunnit, yhteinen rukous sekä ehtoollinen.


 30. Katolisella kirkolla olisi ehkä ollut mahdollisuus estää uskonpuhdistus, mutta se ei reagoinut Lutherin uusien oppien nostattamaan väittelyyn tarpeeksi ajoissa eikä Vatikaanissa aluksi ymmärretty tilanteen vakavuutta.


 31. Katolisella kirkolla olisi ehkä ollut mahdollisuus estää uskonpuhdistus, mutta se ei reagoinut Lutherin uusien oppien nostattamaan väittelyyn tarpeeksi ajoissa, eikä Vatikaanissa aluksi ymmärretty tilanteen vakavuutta.

Edellinen ja seuraava sana tietokannassa

‹‹ kirkoksi kirkolle ››

Yleistä "kirkolla" esimerkkilauseista

Tällä verkkosivustolla esitetyt esimerkkilauseet sanalle kirkolla ovat peräisin eri virallisista lähteistä. Esimerkiksi yksi lähteistämme on Wikipedian artikkeleita, jotka on luokiteltu vähintään hyviksi artikkeleiksi. Käytämme kuitenkin myös uutisia, kirjoja ja muita yleisiä tekstejä kerätäksemme esimerkkilauseita siitä, miten sanaa "kirkolla" voidaan käyttää lauseessa. Jokaisen lauseen oikealta puolelta löydät linkin ulos osoittavan nuolen, joka lähettää sinut lauseen lähteeseen, josta pääset esittelemäsi esimerkkilauseen koko tekstiin ja asiayhteyteen. Tästä voi olla hyötyä, koska joitain sanoja voi joskus olla vaikea ymmärtää vain lauseella kontekstiin, kun taas koko artikkeli tai teksti voi auttaa sinua saamaan käsityksen sanan "kirkolla" käytöstä.