Esimerkkilauseita.fi

Esimerkkilauseita kriittisesti

Täältä löydät laajan valikoiman esimerkkilauseita sanalle kriittisesti tai toisin sanoen lauseita, joiden avulla voit oppia käyttämään kriittisesti lauseessa. Sanan käytön oppiminen lauseissa voi olla erittäin hyödyllistä, esimerkiksi silloin, kun on kyse sanan käytön oppimisesta lauseessa, missä kontekstissa sanaa voidaan käyttää sekä sanan todellisen merkityksen oppimisesta "kriittisesti".

Kriittisesti lauseessa

Täältä löydät useita lauseita, jotka havainnollistavat sanan kriittisesti käyttöä lauseessa.


 1. Se menestyi sekä kriittisesti että taloudellisesti.


 2. Papit suhtautuivat hyppyherätykseen yleensä kriittisesti.


 3. Kieltä ja konventionaalista viisautta käsitellään kriittisesti.


 4. Hän kirjoitti muun muassa kriittisesti insinöörikoulujen tenttijärjestelmästä.


 5. Ahtisaari suhtautui kriittisesti pyrkimyksiin kaventaa presidentin valtaoikeuksia.


 6. Kirkollisia uutisia lehdessä oli papistoon kriittisesti asennoituneen Saiman tavoin vähän.


 7. Lähteisiinsä Thukydides suhtautui hyvin kriittisesti, ja tarkisti tosiseikat huolellisesti.


 8. Länsi-Euroopan elämää kirjailija kuvaa kriittisesti teoksessa Za rubežom (”Ulkomailla”, 1880–1881).


 9. Ray Manzarek suhtautui elokuvaan kriittisesti ja piti sen antamaa kuvaa Morrisonista liian vakavana.


 10. Suurin osa näistä lehdistä on yksityisomistuksessa, ja ne suhtautuvat usein kriittisesti hallitukseen.


 11. Coppolan elokuva on toistaiseksi viimeinen kaupallisesti ja kriittisesti menestynyt Dracula-filmatisointi.


 12. Wagner Lamounier kuitenkin suhtautui kriittisesti moniin yhtyeisiin, jotka saivat vaikutteita Sarcófagolta.


 13. Kansainväliset tekniikkajulkaisut The Verge ja Engadget arvioivat julkaistun laitteen pääosin kriittisesti.


 14. Myöhemmin hän alkoi suhtautua kriittisesti saatanalliseen tuotantoonsa ja tuomitsi aihepiirin lapselliseksi.


 15. Rooman palon jälkeiset rakennustyöt saivat kiitosta jopa muuten Neroon kriittisesti suhtautuvalta Tacitukselta.


 16. Kristinuskoon ja kirkkoon hän sinänsä suhtautui kriittisesti, mikä liittyi hänen kokemuksiinsa tuon ajan papeista.


 17. Kappale käsittelee mediaa kriittisesti, etenkin sen toimintaa Jacksonin vuoden 1993 hyväksikäyttösyytteiden aikana.


 18. Adam Smith (1723–1790) alkoi puhua kriittisesti vallitsevasta talouspolitiikasta, jota hän kutsui merkantilismiksi.


 19. Yhdysvaltalaisen Penn & Teller -televisiosarjan jaksossa ”Holier than Thou” käsiteltiin kriittisesti äiti Teresaa, 14.


 20. Hänet hyväksyttiin yhtyeeseen heti mielihyvin, vaikka kitaristi James Gurley suhtautuikin hänen ulkonäköönsä kriittisesti.


 21. Homma tai Hommaforum on suomalainen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien keskustelupalsta, jota pitää toiminnassa Homma ry.


 22. Sensuurista huolimatta jotkut eteläafrikkalaiset sanomalehdet onnistuivat raportoimaan maan hallituksen toiminnasta myös kriittisesti.


 23. Vapaa-ajattelijat arvioivat uskontoja kriittisesti ja yrittävät vapauttaa ihmisiä uskontosidonnaisuudesta, koska uskonnot ovat erhettä.


 24. Historiantutkijana Tengström pyrki perustamaan tutkimuksensa autenttisiin lähteisiin ja katsomaan niitä objektiivisesti ja kriittisesti.


 25. Riekki itse kannatti Lapuan liikkeen antikommunistisia tavoitteita, mutta itse liikkeeseen ja erityisesti sen johtoon hän suhtautui kriittisesti.


 26. Maalaisliiton ja vasemmiston sanomalehtien lisäksi edistyspuolueen lehdet, kuten Helsingin Sanomat ja Karjala suhtautuivat marssiin kriittisesti.


 27. Etenkin aistimuksia prosessoiva aivojen osa on REM-unen aikana aktiivinen, mutta kriittisesti kokemuksia analysoiva otsalohko on käytännössä suljettuna.


 28. Nyt Japani kykeni myös ensimmäistä kertaa omaksumaan kokonaisuudessaan kiinalaisen oppineisuuden, johon voitiin jo suhtautua kriittisesti ja innovatiivisesti.


 29. Valistusteologit suhtautuivat erittäin kriittisesti Lutherin Vähään katekismukseen, kun taas perinteistä näkemystä edustavat jäsenet pitivät sitä aivan keskeisenä.


 30. Suomalaiskuulustelijat arvioivat Kirpitšnikovin suhtautuvan kriittisesti neuvostojärjestelmään, joten hänet siirrettiin Helsinkiin Päämajan propagandaosaston käyttöön.


 31. Useimmat uuden aallon elokuvat käsittelevät kriittisesti iranilaisen yhteiskunnan oloja, kuten naisten asemaa, minkä vuoksi monen niistä esittäminen on kielletty Iranin sisällä.


 32. Erityisesti sosiologisesti suuntautuneet tutkijat ovat suhtautuneet Golemiin kriittisesti ja kuvailleet kirjaa sekavaksi, epäyhtenäiseksi kokoelmaksi sensaationhakuisia klišeitä.


 33. Katekismuskomiteassa valistusteologit suhtautuivat erittäin kriittisesti Lutherin Vähään katekismukseen, kun taas perinteistä näkemystä edustavat jäsenet pitivät sitä aivan keskeisenä.


 34. Yksi merkittävimmistä uudistushaluisista poliittisen eliitin edustajista oli Mahmud Tarzi, joka suhtautui kriittisesti Afganistanin uskonnolliseen oppineistoon ja maan takapajuisuuteen.


 35. Hän ei edes mainitse yli kuuttakymmentä siihen mennessä säveltämäänsä sinfoniaa ja toteaa jousikvartetoistaan vain, että berliiniläiset kriitikot suhtautuivat niihin liian kriittisesti.


 36. Pelkät karvanäytteet eivät kuitenkaan riitä todisteeksi uuden lajin olemassaolosta, ja länsimaissa useimmat tutkijat suhtautuvatkin Yerenin olemassaoloa koskeviin väitteisiin kriittisesti.


 37. Ydinvoiman käytön hyväksyttävyyteen vaikuttavat toisaalta ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvien ihmisten huolet ydinvoiman haitoista ja toisaalta myönteisesti suhtautuvien painottamat edut.


 38. Suuren harppauksen jälkipuinti loi Kiinan kommunistisen puolueen ylimpään johtoon piilevän mutta merkittäväksi muodostuneen kahtiajaon Maolle uskollisiin ja Maoon kriittisesti suhtautuneisiin.


 39. Useimmat liikemiehet suhtautuivat siksi erittäin kriittisesti Tanskan kuninkaan ulkopolitiikkaan ja toivoivat pikaista rauhaa Britannian kanssa, minkä vuoksi heistä valtaosa edusti unionipuoluetta.


 40. Ahlqvist suhtautui kriittisesti Kiven kansankuvaustapaan, joka esitti kansan paljon raadollisemmassa valossa kuin kansan nöyryyttä ja sävyisyyttä korostava runebergiläinen idealistinen kansankuvaus.


 41. Vuoteen 2007 mennessä Perussuomalaiset Nuoret oli määritellyt itsensä kansallismieliseksi ja kansallisvaltiokeskeiseksi poliittiseksi nuorisojärjestöksi, joka suhtautui kriittisesti Euroopan unioniin.


 42. Darwin luonnehtii olleensa vielä Beaglen aikana puhdasoppinen ja siteeranneensa Raamattua joidenkin moraalikysymysten auktoriteettina, mutta suhtautuneensa kuitenkin kriittisesti Vanhaan Testamenttiin.


 43. Esimerkiksi liberaalit sanomalehdet, kuten Asahi Shimbun ja Mainichi Shimbun, julkaisevat usein lippuun kriittisesti suhtautuvia artikkeleita, mikä heijastelee niiden lukijoiden poliittisia mielipiteitä.


 44. Teoksen kannattajakunta jakautui kirkonsisäiseen uudistukseen pyrkivään "oikeaan siipeen" ja kirkkoon kriittisesti suhtautuvaan ja osittain kirkon ulkopuolelle sijoittuvaan spiritualistiseen "vasempaan siipeen".


 45. Suomessa elokuvasensuuri suhtautui 1920- ja 1930-luvulla erityisen kriittisesti bolševistiseksi määriteltyyn neuvostopropagandaan, ja Panssarilaiva Potemkin kiellettiin ”bolševistisena” jo ennen sen maahantuontia.


 46. Vierailun edellä tehtyjen kyselyjen mukaan 75 prosenttia venäläisistä suhtautui Yhdysvaltain ja Obaman hallintoon kriittisesti ja vain kaksi prosenttia uskoi Obaman kykyyn tehdä oikeita päätöksiä maailmanpolitiikassa.

Edellinen ja seuraava sana tietokannassa

‹‹ kriittisessä kriittisestä ››

Yleistä "kriittisesti" esimerkkilauseista

Tällä verkkosivustolla esitetyt esimerkkilauseet sanalle kriittisesti ovat peräisin eri virallisista lähteistä. Esimerkiksi yksi lähteistämme on Wikipedian artikkeleita, jotka on luokiteltu vähintään hyviksi artikkeleiksi. Käytämme kuitenkin myös uutisia, kirjoja ja muita yleisiä tekstejä kerätäksemme esimerkkilauseita siitä, miten sanaa "kriittisesti" voidaan käyttää lauseessa. Jokaisen lauseen oikealta puolelta löydät linkin ulos osoittavan nuolen, joka lähettää sinut lauseen lähteeseen, josta pääset esittelemäsi esimerkkilauseen koko tekstiin ja asiayhteyteen. Tästä voi olla hyötyä, koska joitain sanoja voi joskus olla vaikea ymmärtää vain lauseella kontekstiin, kun taas koko artikkeli tai teksti voi auttaa sinua saamaan käsityksen sanan "kriittisesti" käytöstä.